Cẩm nang

 

Với các trường hợp tài khoản Đại lý bị lỗi, Đại lý vui lòng kiểm tra Hướng dẫn xử lý các lỗi thường gặp với tài khoản đại lý dưới đây.

1. Tài khoản đại lý bị thoát ra và không thể đăng nhập lại

Trường hợp tài khoản bị thoát ra; và không thể đăng nhập lại là do bảo mật hệ thống Autic. Đại lý cần ghi nhớ mật khẩu để đăng nhập lại Hệ thống. Trường hợp Đại lý bị quên mật khẩu, vui lòng liên hệ BP Sale Đại lý để được hỗ trợ đổi mật khẩu.

Cách 1: Gọi hotline 1900.888.660/Nhánh 2 vào giờ hành chính

Cách 2: Email cskh@autic.vn

2. Số dư Đại lý không khớp với báo cáo thanh toán & xuất vé

Đại lý vui lòng kiểm tra Báo cáo số dư của đại lý tại: Báo cáo số dư

Sau đó, kiểm tra Các giao dịch và mã đặt chỗ đã đúng với số vé đại lý xuất vé và số tiền đại lý thanh toán về Autic đã đúng. Đại lý kiểm tra số dư theo từng giao dịch để xem có khớp với lại số dư trên Báo cáo hiện tại. Trong giai đoạn thử nghiệm hệ thống mơi, có thể có một số khoản thanh toán chưa được hệ thống ghi nhận cộng / trừ tiền, hoặc cộng trừ dup số tiền. Đại lý vui lòng liên hệ qua Booker hỗ trợ để cập nhật số dư đại lý.

4. Thanh toán tiền nhưng tiền chưa nổi lên Tài khoản đại lý

Trường hợp này do Autic chưa nạp tiền lên cho Tài khoản đại lý; Do đó Đại lý Báo ngay cho Booker kiểm tra và tiến hành nạp tiền lên tài khoản cho Đại lý

5. Điểm tích lũy chưa được cộng vào tài khoản

Điểm tích lũy được cộng vào khi Vé được đưa lên báo cáo. Đại lý vui lòng đợi báo cáo vé về để điểm tích lũy nổi lên. Trong trường hợp Báo cáo vé đã có nhưng điểm tích lũy vẫn chưa nổi lên; Đại lý vui lòng liên hệ bộ phận Booker để được hỗ trợ cập nhật tài khoản.

 

6. Xuất vé chưa có email hãng gửi về?

Hiện tại, Autic đang để mặc định chế độ email hãng gửi về mail Autic. Do đó, Đại lý cần mặt mail của Hãng vui lòng liên hệ Booker Autic để được hỗ trợ. Dự kiến từ tháng 12/2021, Autic sẽ mở toàn bộ hệ thống để Đại lý có thể nhật mail trực tiếp khi đặt vé từ hãng hàng không.