Cẩm nang

HƯỚNG DẪN TRA SOÁT BÁO CÁO THANH TOÁN 

Hướng dẫn tra soát báo cáo thanh toán được xây dựng để giúp cho Đại lý thuận tiện và dễ dàng biết cách để kiểm tra các khoản tiền đã được topup vào tài khoản đại lý và các thanh toán như: xuất vé, đặt phòng, mua các dịch vụ,... trực tuyến trên nền tảng Autic.vn

BƯỚC 1: TRUY CẬP VÀO HỆ THỐNG MỤC BÁO CÁO THANH TOÁN 

- Đại lý vào Trang chủ -> Kế toán -> Báo cáo thanh toán 

BƯỚC 2: KIỂM TRA LẠI BÁO CÁO THANH TOÁN 

- Đại lý kiểm tra lại các khoản đã được topup vào tài khoản đại lý và các sản phẩm dịch vụ đã được thanh toán khớp nhau chưa 

- Trường hợp có sai lệch trên báo cáo thanh toán đại lý vui lòng kiểm tra lại:

+ Các khoản topup đã đúng quy trình chưa 

+ Các giao dịch đã trừ đúng số tiền chưa 

Liên hệ với bộ phận kế toán để được hỗ trợ kiểm tra lại báo cáo thanh toán

Số điện thoại Phòng Kế toán: 1900 888 660 nhánh 4

Zalo bộ phận kế toán: oa.zalo.me/3258547501810449793