Cẩm nang

PHÍ VÀ LỆ PHÍ CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG – HÀNH TRÌNH NỘI ĐỊA

HÀNH LÝ TRẢ TRƯỚC

 1. VIETNAM AIRLINES

Áp dụng cho vé xuất/đổi từ ngày 18/03/2021 với hành trình nội địa Việt Nam khởi hành trong giai đoạn từ 01/06/2022 đến 01/08/2022 hoặc từ 01/11/2022 đến 01/02/2023 (VND)

Chặng bay

Chuyến bay

Giá cước kiện 10kg (22lb) 

Giá cước kiện 23kg (50lb)

Chặng bay nội địa Việt Nam

Chuyến bay có số hiệu VN (do Vietnam Airlines khai thác)

185.000

305.000

Chuyến bay có số hiệu VN* (do Pacific Airlines khai thác) áp dụng cho vé xuất/đổi từ 12/06/2020

130.000

250.000

Áp dụng cho vé xuất/đổi và hành trình khởi hành ngoài giai đoạn trên (VND)

Chặng bay

Chuyến bay

Giá cước kiện 10kg (22lb) 

Giá cước kiện 23kg (50lb)

Chặng bay nội địa Việt Nam

Chuyến bay có số hiệu VN (do Vietnam Airlines khai thác)

165.000

270.000

Chuyến bay có số hiệu VN* (do Pacific Airlines khai thác) 

110.000

220.000

Không áp dụng cho chặng bay khai thác bằng máy bay ATR 72

Thời gian mua hành lý trả trước: muộn nhất 6 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay.

  1. VIETJET AIR

  Gói hành lý

  Hành trình nội địa (VND)

  15kg

  167.400

  20kg

  189.000

  25kg

  253.800

  30kg

  361.800

  35kg

  415.800

  40kg

  469.800

  20kg Hành lý quá khổ

  405.000

  30kg Hành lý quá khổ

  577.800

  Thời gian mua hành lý trả trước: muộn nhất 3 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay.

   1. BAMBOO AIRWAYS

   Gói hành lý

   Hành trình nội địa (VND)

   5kg

   76.000

   10kg

   130.000

   15kg

   168.000

   20kg

   195.000

   25kg

   250.000

   30kg

   360.000

   35kg

   415.000

   40kg

   465.000

   Thời gian mua hành lý trả trước: muộn nhất 3 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay.

    1. VIETRAVEL AIRLINES

    Gói hành lý

    Hành trình nội địa (VND)

    15kg

    162.000

    20kg

    190.080

    25kg

    248.400

    30kg

    324.000

    35kg

    378.000

    40kg

    432.000

    Thời gian mua hành lý trả trước: muộn nhất 4 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay.

    PHÍ THAY ĐỔI - HOÀN HỦY

    1. VIETNAM AIRLINES
     - Thay đổi: phí 360.000 VND (Hành khách phải trả chênh lệch giá vé nếu có)
     - Đổi tên: Không áp dụng
     - Hoàn vé: phí 500.000 VND
     Vui lòng liên hệ với bộ phận booker để được tư vấn chi tiết theo điều kiện hạng chỗ và chính sách mới nhất của hãng
    2. VIETJET AIR
     - Thay đổi:
     + Trước giờ khởi hành 24 tiếng: phí 216.000 VND (Hành khách phải trả chênh lệch giá vé nếu có)
     + Từ 24 tiếng đến 3 tiếng trước giờ khởi hành: phí 378.000 VND (Hành khách phải trả chênh lệch giá vé nếu có)
     - Hoàn bảo lưu định danh: thực hiện trước giờ khởi hành 24 tiếng, phí 216.000 VND
     - Đổi tên: Không được phép
    3. BAMBOO AIRWAYS
     - Thay đổi: phí 292.000 VND (Hành khách phải trả chênh lệch giá vé nếu có)
     - Hoàn vé: phí 378.000 VND
     - Đổi tên: phí 378.000 VND
     Vui lòng liên hệ với bộ phận booker để được tư vấn chi tiết theo điều kiện hạng chỗ và chính sách mới nhất của hãng
    4. VIETRAVEL AIRLINES
     - Thay đổi: phí 378.000 VND (Hành khách phải trả chênh lệch giá vé nếu có)
     - Đổi tên: phí 378.000 VND (Hành khách phải trả chênh lệch giá vé nếu có)
     - Hoàn vé: phí 378.000 VND
      
     Các phí thay đổi - hoàn hủy áp dụng theo điều kiện hiện hành của các hãng, để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với bộ phận booker.