THÔNG BÁO: PHÂN CÔNG NHÂN SỰ PHÒNG KINH DOANH HỖ TRỢ ĐẠI LÝ

30/10/2021

THÔNG BÁO: PHÂN CÔNG NHÂN SỰ PHÒNG KINH DOANH HỖ TRỢ ĐẠI LÝ

Trong thời gian vừa qua Autic có sự thay đổi về nhân sự phòng kinh doanh. Hiện nay các đại lý thuộc nhóm sale nghỉ việc sẽ được phân công hỗ trợ như sau:

- S08 Phạm Hương: Chăm sóc đại lý nhóm S04 và Đại lý ký quỹ xuất vé
- S05 Phạm Hùng: Chăm sóc đại lý của các sale nghỉ việc còn lại.

Mọi thông tin, tài liệu, hình ảnh và giao dịch của cá nhân trên dưới danh nghĩa công ty TNHH Augroup Việt Nam là không hợp pháp. Augroup sẽ không chịu trách nhiệm về các giao dịch cá nhân trực tiếp với các sale nghỉ việc kể từ tháng 09/2021.

Nhiệm vụ phòng Kinh doanh: Tư vấn, đào tạo về chính sách hợp tác, quy trình bán hàng, hệ thống quản lý, hỗ trợ chăm sóc và sử lý sự cố khách hàng.

Khi cần hỗ trợ đại lý liên hệ đúng sale đã được phân công:
- S08 Phạm Hương
ZALO/SĐT: 086.930.1200
Facebook: https://www.facebook.com/sale08autic
Email: sale08@autic.vn
- S05 Phạm Hùng
ZALO/SĐT: 0869.660.631
Facebook: https://www.facebook.com/Sale05autic
Email: sale05@autic.vn