CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LÝ THÂN THIẾT AUTIC FAMILY

13/07/2020

TÍCH ĐIỂM AUTIC - ĐỔI QUÀ THỎA THÍCH

Nhằm thúc đẩy doanh số bán vé của các Đại lí của Autic trên toàn quốc, Ban giám đốc Công ty TNHH AUGROUP Việt Nam xin thông báo tổ chức Chương trình Đại lí thân thiết Autic Family, với mức thưởng Doanh số cho Đại lí thân thiết như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
- Tất cả các đại lí (không tự xuất vé) đang hợp tác với Autic

II. THỜI GIAN
- Áp dụng từ 01/06/2020 tới hết 31/07/2020. 
- Thưởng doanh số vé trong vòng một tháng

III. TIÊU CHÍ VÀ MỨC THƯỞNG
1. Tiêu chí:
- Autic sẽ tổng kết doanh số vé trong tháng của đại lí vào ngày 5 của tháng kế tiếp và quy đổi thành các phần quà tương ứng. Các vé hoàn lại và tiền về trong tháng tính doanh số sẽ bị cấn trừ trong tháng.
- Kết quả doanh số hàng tháng sẽ được thông báo trên website Autic.vn.
- Thời gian nhận quà: Autic.vn sẽ liên hệ trao giải trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả chương trình.

Chính sách thưởng chương trình Đại lý thân thiết

2. Mức thưởng
- 20 - 29 vé: Tổng giải thưởng 200.000 VNĐ
+ Tiền mặt 100.000 VNĐ
+ 01 Voucher 100.000VNĐ đặt dịch vụ trên Autravel.

- 30 – 49 vé: Tổng giải thưởng 400.000 VNĐ
+ Tiền mặt 200.000 VNĐ
+ 01 Voucher 200.000 đặt dịch vụ trên Autravel
+ Được mời tham dự Hội nghị Đại lí thân thiết cuối năm.

- Trên 50 vé: Tổng giải thưởng 1.000.000 VNĐ
+ Tiền mặt 500.000
+ 01 Voucher 500.000 đ đặt dịch trên Autravel và
+ Được mời tham dự Hội nghị Đại lí thân thiết cuối năm.

Autic chúc Qúy Đại lý xuất được nhiều vé.