DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ BÁN VÉ - NGẠI GÌ KHÔNG BÁN COMBO THÁNG 5

07/06/2021

DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ BÁN VÉ - NGẠI GÌ KHÔNG BÁN COMBO THÁNG 5

1. Giải thưởng VÉ MỚI:

Qùa tặng VÉ MỚI : Voucher Autic 100k khi đặt Combo du lịch Nha Trang Phú Quốc

STTMÃ ĐẠI LÝHỌ VÀ TÊN
1A08590NGUYỄN XUYẾN
2A09149NGUYỄN VĂN VƯỢNG
3A10834NGUYỄN THỊ LAN LINH
4A09275NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH
5A11607CAO THỊ MINH HIỀN
6A11609PHẠM NGỌC
7A10243NGUYỄN THỊ TRANG
8A11444HÀ QUỲNH THU
9A11153THÁI BÌNH PHƯƠNG
10A11218NGUYỄN SỸ MẠNH
11A09242PHẠM PHƯỚC SƠN
12A11402PHẠM THỊ NGA
13A07206HỒ CHUNG
14A07269LE THI NGOC TRANG
15A10927LÊ THỊ QUẾ ANH
16A11008PHẠM THỊ MỸ DUNG
17A10043NGUYỄN VĂN NĂM
18A09508HOÀNG THỊ VÂN ANH
19A07935NGUYEN DINH DUAN
20A11465ĐINH XUÂN CƯỜNG
21A08427PHAN THỊ HUẾ
22A11376HÀ PHẠM
23A10553TRẦN THỊ THẢO
24A08940HOÀNG THỊ HA
25A08428BICH PHAM
26A11311NGUYỄN THỊ SEN
27A10203NGUYEN THI THUC OANH
28A11077ĐẬU THỊ HÀ GIANG
29A09274NGUYỄN THỊ LUYẾN
30A11215VŨ THỊ KIM CHI
31A06533ĐINH THỊ THÙY LINH
32A10634ĐẶNG THU THẢO
33A07836LÊ THẾ PHƯƠNG
34A11132NGUYỄN THỊ THẢO
35A10186TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
36A11202LÊ THÚY NGA
37A08135NGUYỄN LAN HƯƠNG
38A04936TRẦN THỊ THU HOÀI
39A10159HỒ VĂN THUẬN
40A10802NGUYỄN THỊ TIỂU LY
41A08636HOÀNG THỊ THẢO
42A09675NGO KIM HANG
43A07348ĐỒNG THỊ NHUNG