QUY ĐỊNH CÁCH LY CỦA CÁC TỈNH/THÀNH ĐỐI VỚI KHÁCH ĐẾN TỪ VÙNG DỊCH

01/06/2021

QUY ĐỊNH CÁCH LY CỦA CÁC TỈNH/THÀNH ĐỐI VỚI KHÁCH ĐẾN TỪ VÙNG DỊCH

Cập nhật bởi Hàng không Vietjet