Mua bán vé nhượng

Nhận biết nhu cầu nh vé nhượng của Đại lý là rất lớn, Autic giới thiệu Chương trình hỗ trợ Đại lý Mua bán vé nhượng trên hệ thống autic.vn. Đại lý có thể đăng ký nhượng vé hoặc mua vé nhượng của Đại lý khác trên hệ thống tại đây.

Bước 1: Điền vào bảng thông tin vé nhượng. Thông tin vé nhượng sẽ hiển thị tại mục Danh sách vé nhượng.

Danh sách vé nhượng sẽ gồm SĐT của người nhượng để người mua có thể liên hệ mua vé nhượng

Bước 2: Đại lý & khách hàng có nhu cầu nhượng vé liên hệ để mua vé.

Bước 3: Đàm phán & thương lượng mức giá vé.

Mức giá người nhượng đưa ra có thể được người mua thương lượng và đàm phán một mức giá tốt nhất.

Bước 4: Tiến hành đổi vé cho khách hàng mua nhượng lại.

 

1. Danh sách vé nhượng

 


BẢNG DS NHƯỢNG VÉ AUTIC (Tại đây) 

 


2. Đăng ký nhượng vé