DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ BÁN VÉ - NGẠI GÌ KHÔNG BÁN COMBO THÁNG 5

DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ BÁN VÉ - NGẠI GÌ KHÔNG BÁN COMBO THÁNG 5

1. Giải thưởng VÉ MỚI:

Qùa tặng VÉ MỚI : Voucher Autic 100k khi đặt Combo du lịch Nha Trang Phú Quốc

DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ BÁN VÉ - NGẠI GÌ KHÔNG BÁN COMBO

DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ BÁN VÉ - NGẠI GÌ KHÔNG BÁN COMBO THÁNG 4

 

1. Giải thưởng VÉ MỚI:

Qùa tặng VÉ MỚI : Voucher Autic 100k khi đặt Combo du lịch Nha Trang Phú Quốc

VINH DANH ĐẠI LÝ THÁNG 11/2020

[AUTIC FAMILY VINH DANH] - CHÚC MỪNG NHỮNG ĐẠI LÝ HẠNG BẠC XUẤT SẮC NHẤT TRONG TUẦN 1 THÁNG 11.
Autic xin chúc mừng những đại lý sau đã trở thành đại lý có doanh số vé trong tuần 1  tháng 11 và trở thành Đại lý hạng Bạc trong chương trình "Tích điểm Đại lý thân thiết - Autic Family".
 

VINH DANH ĐẠI LÝ THÁNG 10/2020

[AUTIC FAMILY VINH DANH] - CHÚC MỪNG NHỮNG ĐẠI LÝ HẠNG BẠC XUẤT SẮC NHẤT TRONG THÁNG 10.
Autic xin chúc mừng những đại lý sau đã trở thành đại lý có doanh số vé tốt nhất trong tháng 10 và trở thành Đại lý hạng Bạc trong chương trình "Tích điểm Đại lý thân thiết - Autic Family".