DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ BÁN VÉ - NGẠI GÌ KHÔNG BÁN COMBO

19/05/2021

DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ BÁN VÉ - NGẠI GÌ KHÔNG BÁN COMBO THÁNG 4

 

1. Giải thưởng VÉ MỚI:

Qùa tặng VÉ MỚI : Voucher Autic 100k khi đặt Combo du lịch Nha Trang Phú Quốc

STTMÃ ĐẠI LÝHỌ TÊNSALE PHỤ TRÁCH 
1A10825NGUYỄN THỊ HẰNG
S09 - PHAN PHƯỢNG
2A08205QUYEN1989
S05 - PHẠM HÙNG
3A00181NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANGS09NV1
4A08822PHẠM THỊ QUỲNH NHƯS03 - LAN TRẦN
5A09491NGUYỄN TIẾN ĐẠTS03 - LAN TRẦN
6A08854NGA
S09 - PHAN PHƯỢNG
7A10416DIEULINH
S08 - PHẠM HƯƠNG
8A10745TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO
S05 - PHẠM HÙNG
9A07448PHẠM THỊ THU HUYỀN
S09 - PHAN PHƯỢNG
10A10415VÕ THỊ LÊS03 - LAN TRẦN
11A09621ĐẬU QUANG HOÀI
S05 - PHẠM HÙNG
12A10229LE NU BICH HANG
S04 - HƯƠNG LAN
13A04635LÊ SỸ PHAN
S04 - HƯƠNG LAN
14A10626NGUYỄN THỊ KIỀU OANHS03 - LAN TRẦN
15A02761NGUYỄN THỊ HUYỀN
S05 - PHẠM HÙNG
16A10302LÝ GIA TRUNG
S05 - PHẠM HÙNG
17A09169LÊ THỊ HOAS06NV2
18A06469HÀ MY
S04 - HƯƠNG LAN
19A10508BÙI THANH TUYỀNS03 - LAN TRẦN
20A10004NGUYEN THI KIM ANH
S09 - PHAN PHƯỢNG
21A10055HÀ THỊ THẢOS06NV2
22A10233NGUYỄN THỊ THU HIỀNS03 - LAN TRẦN
23A10403HOANG THI HUYEN
S08 - PHẠM HƯƠNG
24A10768NGUYỄN THỊ MI NA
S05 - PHẠM HÙNG
25A07239NGUYỄN THỊ HƯỜNG
S08 - PHẠM HƯƠNG
26A10604NGUYỄN THỊ THUỲ LINHS02 - THỦY ĐỖ
27A10308LƯƠNG THỊ GIANGS03 - LAN TRẦN
28A10652LÊ THỊ THẢOS03 - LAN TRẦN
29A10645PHAN THỊ NGỌC PHƯỢNG
S04 - HƯƠNG LAN
30A01330NGUYỄN THỊ MYS07NV1
31A02185HOANG THI LU
S05 - PHẠM HÙNG
32A10717NGUYỄN THỊ QUÝ
S05 - PHẠM HÙNG
33A07264NGUYỄN THỊ THU TRANG
S08 - PHẠM HƯƠNG
34A07701ĐỖ KIM CHIS03 - LAN TRẦN
35A08308HỒ THỊ KIM OANH
S09 - PHAN PHƯỢNG
36A09805HUỲNH THỊ THUÝ TRANG
S08 - PHẠM HƯƠNG
37A10134NGUYỄN THỊ HƯƠNG
S09 - PHAN PHƯỢNG
38A10059TĂNG THỊ MỸ VYS03 - LAN TRẦN
39A09564NGUYEN DUONG ANH
S05 - PHẠM HÙNG
40A10281TRAN THI THANH TAM
S05 - PHẠM HÙNG
41A00642NGUYỄN THANH HÀS06NV1
42A08085HY VỌNG(이순나)
S04 - HƯƠNG LAN
43A08381NGUYỄN THỊ TUYẾTS06NV2
44A01685NGUYỄN VĂN SỈS03 - LAN TRẦN
45A09113NGÔ THỊ THOANS03 - LAN TRẦN
46A08625NGUYỄN THỊ NGỌCS03 - LAN TRẦN
47A02309NGUYỄN THÙY LINHS06NV1
48A08345BUI THI HUONG
S09 - PHAN PHƯỢNG
49A08071DANHPHO
S09 - PHAN PHƯỢNG
50A10490LÊ THỊ LUYÊN
S08 - PHẠM HƯƠNG
51A10275NGUYỄN HẢI YẾN
S09 - PHAN PHƯỢNG
52A00982HUỲNH THỊ KIM HẰNG
S04 - HƯƠNG LAN
53A09393TRẦN HOÀNG GIẢ
S09 - PHAN PHƯỢNG
54A10244ĐINH THỊ THU HÀ
S05 - PHẠM HÙNG
55A07261NGUYỄN CHUYÊN
S08 - PHẠM HƯƠNG
56A10451ĐẶNG THỊ BÍCH PHÊS03 - LAN TRẦN
57A05471NGUYÊN VĂN TOÀNS03 - LAN TRẦN
58A08033NGUYỄN THỊ HẰNG
S04 - HƯƠNG LAN
59A09743BÙI THỊ KIM NGÂNS03 - LAN TRẦN
60A09094NGUYEN VAN TUYENS03 - LAN TRẦN
61A10253HẢI YẾN
S08 - PHẠM HƯƠNG
62A00230NGUYỄN HOÀNG VŨS08NV1
63A09148LÊ THỊ LOAN
S09 - PHAN PHƯỢNG
64A10396CHANH
S05 - PHẠM HÙNG
65A09845NGUYỄN THỊ TUYẾT
S05 - PHẠM HÙNG
66A01647NGUYỄN THỊ SÁU
S04 - HƯƠNG LAN
67A09574ĐINH NGỌC THIÊNS02 - THỦY ĐỖ
68A10064PHẠM THỊ THÊM
S08 - PHẠM HƯƠNG
69A10176TRƯƠNG THỤC HUYỀN
S05 - PHẠM HÙNG
70A10282PHẠM THỊ TRANG
S09 - PHAN PHƯỢNG
71A08530HOÀNG ANH PHƯƠNG
S04 - HƯƠNG LAN
72A09140NGUYỄN HÙNG CƯỜNG
S09 - PHAN PHƯỢNG
73A00312DO SEONMI
S05 - PHẠM HÙNG
74A03102NGUYENHUE
S04 - HƯƠNG LAN
75A09560CAO THỊ LUYẾN THƯƠNGS02 - THỦY ĐỖ
76A09436BÙI THỊ MAI ANHS06NV2
77A08895PHẠM THỊ HIỀNS06NV2
78A09627ĐẶNG THỊ PHỨC
S08 - PHẠM HƯƠNG
79A09792BÙI MINH NHẬT
S08 - PHẠM HƯƠNG
80A10088PHAN VĂN SƠN
S09 - PHAN PHƯỢNG
81A07070TRẦN TRUNG KIÊNS03 - LAN TRẦN
82A01090PHẠM VĂN DƯƠNG
S04 - HƯƠNG LAN
83A00624PHẠM THỊ THÚY
S05 - PHẠM HÙNG
84A01345NGUYỄN THỊ CHI
S04 - HƯƠNG LAN
85A10171DANG THI BACH TRUC
S09 - PHAN PHƯỢNG
86A08076DAO THI NET
S09 - PHAN PHƯỢNG
87A08618NGUYỄN THỊ THANH TUYỀNS03 - LAN TRẦN
88A09656LÊ THỊ HỒNG NHIS03 - LAN TRẦN
89A10182NGUYỄN TRẦN QUỐC THẮNG
S09 - PHAN PHƯỢNG
90A09817NGÔ THỊ BƯỞIS02 - THỦY ĐỖ
91A10207NGUYỄN VĂN THUẬN
S05 - PHẠM HÙNG
92A08479NGUYỄN THỊ THOA
S08 - PHẠM HƯƠNG
93A09294LÊ THỊ TỨ
S09 - PHAN PHƯỢNG
94A10214NGUYỄN KHÁNH THIỆN
S05 - PHẠM HÙNG
95A08837NGUYỄN THỊ THU HIỀNS03 - LAN TRẦN
96A00609LÊ MINH THUẦN
S04 - HƯƠNG LAN
97A07548CAO THỊ TRANGS06NV2
98A09226NGÔ VĂN TIẾN ĐẠT
S08 - PHẠM HƯƠNG
99A09880VŨ THỊ HÀ TUYÊNS03 - LAN TRẦN
100A09663NGUYỄN THỊ VÂNS06NV2
101A10188NGUYỄN THỊ LANS03 - LAN TRẦN
102A06355DOÃN THỊ THUỲ
S08 - PHẠM HƯƠNG
103A09645NGUYỄN THỊ THẢO NHI
S09 - PHAN PHƯỢNG
104A09791NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC
S05 - PHẠM HÙNG
105A10151ĐỖ THỊ TỎA
S09 - PHAN PHƯỢNG
106A08637BÙI KHẮC HIỆP
S05 - PHẠM HÙNG
107A00679VY THỊ OANHS06NV1
108A09874HỒ VĂN HÙNGS02 - THỦY ĐỖ
109A01750THUY MAIS09NV1
110A09690NGUYỄN THỊ XINH
S09 - PHAN PHƯỢNG
111A08492VO HONG MUOIS03 - LAN TRẦN
112A09014NGUYỄN HUỲNH THỊ PHƯƠNG NGỌC
S05 - PHẠM HÙNG
113A10060DINH THI MINHS03 - LAN TRẦN
114A08648NGUYEN THI LYS06NV2
115A06061HOÀNG KIM TRỨS03 - LAN TRẦN
116A09455LÊ THỊ NHƯ Ý
S09 - PHAN PHƯỢNG
117A09301NGUYỄN THỊ NHƯ BÍCH
S05 - PHẠM HÙNG
118A09949NGUYỄN HỮU THẠCH
S09 - PHAN PHƯỢNG
119A10126NGUYỄN THU
S05 - PHẠM HÙNG
120A06365NGUYỄN THỊ TUYẾTS03 - LAN TRẦN
121A08577HOANG NHU QUYNH
S09 - PHAN PHƯỢNG
122A10049TRẦN BÍCH PHƯỢNG
S05 - PHẠM HÙNG
123A09255PHAN THỊ NGỌC TRÂNS06NV2
124A00711LÊ HUỲNH HÀ TRANGS07NV1
125A09777NGUYỄN THỊ MAI
S08 - PHẠM HƯƠNG
126A09170NGUYỄN CHÍ TRUNG
S09 - PHAN PHƯỢNG
127A07383MAI KHÁNH LY
S05 - PHẠM HÙNG
128A09865TRẦN THỊ CHUYÊN
S05 - PHẠM HÙNG
129A10084NGUYỄN THỊ THUỲ MAI
S09 - PHAN PHƯỢNG
130A09926ĐỖ THỊ HỒNG THƠM
S09 - PHAN PHƯỢNG
131A05943NGUYỄN THỊ NGÂNS06NV2
132A10129NGÔ THỊ HOÀI LIÊN
S05 - PHẠM HÙNG
133A08947TRANMINHTUS03 - LAN TRẦN
134A06137NGUYỄN VĂN HIẾU
S04 - HƯƠNG LAN
135A07355NGUYỄN ĐỨC QUYẾTS03 - LAN TRẦN

 

 

2. Giải thưởng PHÒNG MỚI

Qùa tặng PHÒNG MỚI : Voucher Autic 200K Combo du lịch Nha Trang Phú Quốc

Các Đại lý bán được PHÒNG MỚI ở tháng trước, bao gồm bán được các dịch vụ có phòng khách sạn như: Phòng khách sạn, Combo du lịch, Tour trọn gói...

STTMÃ ĐẠI LÝHỌ TÊN
1A09015ĐỖ THỊ THANH
2A08525NGUYỄN THỊ MẾN
3A01000NGUYỄN THỊ KIỀU VÂN
4A02778PHẠM THỊ DUYÊN
5A01043TRAN DANH KHUONG
6A08001NGUYỄN THỊ YÊN
7A07283ĐINH THỊ BÍCH NGUYỆT
8A10055HÀ THỊ THẢO
9A07348ĐỒNG THỊ NHUNG
10A09222NGUYỄN THỊ THANH HIỀN
11A05755TRỊNH THỊ ĐẸP
12A09455LÊ THỊ NHƯ Ý
13A07701ĐỖ KIM CHI
14A03270NGUYỄN THUÝ TRÀ
15A00015LÊ THỊ QUỲNH TRÂM
16A10906CAO THỊ HUYỀN TRANG

 

2. Giải thưởng ĐOÀN TO

Qùa tặng ĐOÀN TO :  Voucher AT 500K khi đặt Combo du lịch Nha Trang Phú Quốc

STTMÃ ĐẠI LÝHỌ TÊN
1A10244ĐINH THị THU Hà

 

 

 

 

DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ BÁN VÉ - NGẠI GÌ KHÔNG BÁN COMBO THÁNG 1

1. Giải thưởng VÉ MỚI:

Tặng Voucher Autravel: 100.000đ cho Đại lý mới bán được Vé máy bay đầu tiên.

 

STTMÃ ĐẠI LÝHỌ VÀ TÊN
1A07710HOÀNG THỊ THỦY TIÊN
2A03740QUYNH
3A07037QUANG THUỲ
4A07594NGUYỄN THỊ LINH
5A07156ĐÀO THỊ THÙY DUNG
6A07283ĐINH THỊ BÍCH NGUYỆT
7A07471NGUYỄN THỊ OANH
8A07400NGUYỄN THỊ LAM
9A06850NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
10A06804NGUYỄN THỊ ĐÀO
11A07267BÙI THỊ PHƯỢNG
12A07039LƯƠNG THỊ MỴ
13A07204ĐỖ NGỌC TIÊN
14A06750CAO THỊ HƯƠNG
15A07714NGUYỄN THỊ VÂN
16A07718NGUYEN LAN PHUONG
17A06669NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG
18A07621VŨ THỊ LÝ
19A07182DOÃN BẢO ANH
20A07676NGUYỄN THỊ THUY HÀ
21A05923NÔNG THỊ ĐIÊP
22A07332DO DINH HUNG
23A07499NGUYỄN KHOA HỒNG LĨNH
24A07276VÕ HẰNG
25A06019NGUYỄN ĐỨC HOÀN
26A07405DANG THI THANH TAM
27A06229THUY LE
28A07322LÊ THỊ TUYẾT NHI
29A06617NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
30A06826NGUYỄN THỊ LẠC PHƯƠNG
31A05991LÊ NGUYỄN NHƯ QUỲNH
32A07564HOÀNG THỊ THU
33A06003NGUYỄN VĂN TUẤN
34A06840LUONGTHIHAU
35A07312NGUYỄN THỊ NGA
36A07024PHẠM THỊ LỢI
37A06871NGUYỄN ĐỨC HOẠT
38A07578NGUYỄN ĐÌNH TÂM
39A07815NGUYỄN THỊ VÂN
40A07723PHAN VĂN NAM
41A07121LÊ THỊ THU HẰNG
42A07465HUYNH TO UYEN
43A07573TRẦN THỊ LINH GIANG
44A07605NGUYỄN THỊ VŨ PHÚC
45A07433NGUYỄN MAI PHƯƠNG
46A05466NGUYỄN HÀ MY
47A07408NGUYỄN THỊ BÍCH HƯƠNG
48A01383NGUYỄN THỊ ĐIỆP
49A07232TRẦN THỊ LỰC
50A07452DAO THI THANH THUY
51A07335NGUYỄN THỊ CHÂM
52A07228NGUYỄN THANH HƯƠNG
53A04918NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
54A02785TRỊNH BẮC TRUNG
55A06951NGUYỄN THỊ KHUYÊN
56A00943PHẠM THỊ KIM THOA
57A07197LÊ THỊ MINH THẢO
58A07649TRẦN THỊ DIỄM HƯƠNG
59A07656PHẠM THỊ HỒNG NGÂN
60A06443NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
61A07362ĐOÀN THỊ THU VIÊN
62A05790AN THỊ TRANG
63A07165NGUYỄN THÀNH MINH
64A07525TRẦN THỊ HẰNG
65A06610NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
66A05531NGUYỄN THỊ DUYÊN
67A07281HOÀNG THỊ NGUYỆT
68A07252PHẠM ANH TUẤN
69A07394MAI THANH NGÂN
70A07044NGUYỄN THỊ HUỆ
71A07161KHEO HOÀNG GIA
72A06800NGUYỄN ÁNH DƯƠNG
73A07226XUÂN DUYÊN
74A07167KIM TUYẾN
75A07258NGUYỄN THỊ TRANG
76A07214VÂN KIỀU
77A07729NGUYỄN THỊ HUÊ
78A07663TRẦN THỊ DIỆU MẾN
79A06151LÊ THỊ TRÚC QUỲNH
80A04541NGUYENTIENTUNG
81A01130PHAN THỊ HƯƠNG
82A04399NGUYỄN DŨNG
83A01171TRẦN THỊ KIM CƯƠNG
84A07223PHAN THỊ OANH
85A07247NGUYỄN THỊ HÀ
86A06591NGUYỄN THẾ VỊNH
87A07679HOÀNG THỊ KHÁNH LINH
88A07552ĐỖ ĐỨC LONG
89A05922LÊ MINH SƠN
90A05847PHÙNG KHÁNH LINH
91A05115TỐNG THÙY DƯƠNG
92A02486VŨ HỮU THỜI
93A06116HOÀNG THỊ HIỀN

 

2. Giải thưởng DỊCH VỤ DU LỊCH MỚI

Tặng Voucher Autravel: 200.000đ cho Đại lý mới bán được Dịch vụ Du lịch đầu tiên.

STTMÃ ĐẠI LÝ HỌ VÀ TÊN 
1A04537NGUYỄN THU PHƯƠNG
2A05160
LE HONG THAT