TUYỂN DỤNG

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN THIẾT KẾ (FREELANCER)

14:27 06/06/2019

AUTIC TUYỂN DỤNG FREELANCE DESIGNER, YÊU CẦU THÀNH THẠO ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, BIẾT SỬ DỤNG PREMIERE, AFTER EFFECTS LÀ MỘT LỢI THẾ