KHẢO SÁT NỘI DUNG BÀI ĐĂNG TRÊN FANPAGE AUTIC-CLICK LÀ BAY VÀ AUTRAVEL.VN - TOÀN COMBO

09:13 23/04/2019

Để hỗ trợ anh chị em CTV và đại lý tốt hơn về nội dung bài đăng. Nâng cao chất lượng 2 trang Fanpage, Autic team có một khảo sát nhỏ để anh chị em CTV cùng góp ý về chất lượng và nội dung bài đăng. Qua đó Autic có thể thay đổi các bài đăng sao cho phù hợp với nhu cầu của anh chị em CTV và Đại Lý